شامگاه سه‌شنبه هفته گذشته طی حادثه انفجار و حریق در کلینیک درمانی سینا مهر شمیران در خیابان شریعتی تهران ۱۹ تن جان خود را از دست دادند.

بر این اساس جریان خسارت وارده به این ساختمان و افرادی که دچار حادثه شدند. از سوی خسروجردی -مدیرکل نظارت فنی بر بیمه‌های غیرزندگی بیمه مرکزی- مورد بررسی قرار گرفت . وی در این رابطه توضیحاتی به ایسنا اعلام کرد.

این مقام مسئول در بیمه مرکزی در رابطه با وضعیت بیمه فوت شدگان و مصدومان این حادثه  توضیح داد.اگر این زیاندیدگان دارای بیمه نامه های حادثه و یا زندگی (عمر) بوده باشند به آنها خسارت پرداخت می‌شود.  البته هنوز وضعیت آنها مشخص نشده است.

وی در مورد اینکه آیا دیه به فوت شدگان پرداخت خواهد شد، گفته  است. اگر در این حادثه افرادی مسئول شناخته شوند اعم از مدیران کلینیک یا مسئولان فنی و یا سایر اشخاص طبیعتا براساس قانون مجازات اسلامی از سوی مرجع قضایی محکوم به جبران (پرداخت) دیه فوت شدگان و مصدومان خواهند شد.

سینا اطهر و بیمه آسیا

خسروجردی درباره وضعیت بیمه ساختمان کلینیک نیز گفته است . کلینیک سینا اطهر  شمیران از سوی بیمه آسیا، بیمه آتش سوزی بوده است. ولی تاکنون دادستانی مجوز بازدید ساختمان کلینیک را صادر نکرده است .لازم به ذکر است  بیمه آسیا نتوانسته خسارت را برآورد کند.

وی افزود : مسئولیت مدنی سه نفر از مسئولان فنی کلینیک سینا مهر شمیران تحت پوشش بیمه آسیا قرار داشته  است . تعهد بیمه گر در این بیمه نامه حداکثر برای ۵ نفر فوت شده است . چنانچه بعد از روشن شدن علت حادثه، تقصیری از سوی مرجع قضایی متوجه مسولین فنی یاد شده گردد. بیمه گر با درنظر گرفتن سایر حدود و شرایط بیمه نامه نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد کرد.

به گفته این مقام مسئول  اظهار نظر قطعی و دقیق در مورد تعهدات بیمه نامه بیمه آسیا موکول به روشن شدن علت حادثه و تعیین مقصر یا مقصرین حادثه از سوی مرجع قضایی خواهد بود.

وی یادآور شد : یکی از طبقات نیز که مربوط به مرکز تصویربرداری سینا اطهر بوده از سوی بیمه ایران تحت پوشش بیمه آتش سوزی قرار دارد.

بیمه پاسارگاد نمایندگی اینترنتی منیر محمدی کد4344